Mikä EVS?

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (European Voluntary Service, EVS) on osa Erasmus+ -ohjelmaa. Vapaaehtoispalveluun voivat osallistua 17-30-vuotiaat nuoret ja monenlaiset yleishyödylliset organisaatiot. Nuorelle 2-12 kuukauden mittaiseen vapaaehtoispalveluun osallistuminen on maksutonta, koska EU tuki kattaa siitä syntyviä kustannuksia.

EVS:ksi lähteminen on turvallista ja tuettua. Jokaisella nuorella on kotimaassa lähettävä organisaatio, joka auttaa lähtövalmisteluissa. Vastaanottava organisaatio puolestaan huolehtii siitä, että vapaaehtoisella on mielekästä työtä, katto päänsä päällä, riittävästi ruokaa ja tukea maahan asettumiseen.

Vapaaehtoiseksi voi lähteä kuka tahansa nuori, sillä lähteminen ei edellytä erityistä ammattitaitoa, koulutusta, työkemusta tai kielitaitoa. Ohjelma on erityisesti niille nuorille, joilla ei ole aiempaa kansainvälistä kokemusta tai jotka eivät voi osallistua esimerkiksi opiskelijavaihtoon.

Lisätietoja vapaaehtoispalvelusta saa Euroopan nuorisoportaalista.

Advertisements